1. Yleistä

Suomen Verkkotuki Oy:n (jäljempänä ”Verkkotuki”) verkkopalvelu on verkkotuen:n tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa https://padelisti.fi julkaisema palvelu (jäljempänä "Palvelu"). Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia verkkotuen:n valinnan mukaan. Näitä käyttöehtoja sovelletaan verkkotuen:n ja palvelun käyttäjän välillä verkkotuen:n tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin, sekä palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon.


2. Käyttöehdot

Verkkotuen:n verkkopalvelujen käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia käyttöehtoja. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia SPL:n tuottamia tai internetissä ylläpitämiä verkkopalveluita, kuten https://padelisti.fi.

Verkkotuki varaa oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa padelisti.fi -verkkopalvelun käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä palveluita tai lakkauttaa palvelun. Verkkotuella:lla on myös oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Verkkotuki ei vastaa kolmannen osapuolen julkaisemista materiaaleista, joihin on linkkejä tämän verkkopalvelun sivuilla.


Palvelujen käyttö

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa palvelun käyttäjä. Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Verkkotuki ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Materiaalin käyttäminen on sallittua ilman erillistä lupaa tekstin osalta, mutta käyttäjän on mainittava oikeudenhaltijan nimi. Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Verkkotuella:lla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Verkkotuki pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön ja muutoksiin, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään padelisti.fi -verkkopalvelua lakien, asetusten, viranomaismääräysten sekä hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä voidaan saattaa vastuuseen padelisti.fi -verkkopalvelun lainvastaisesta käytöstä tai näiden käyttöehtojen rikkomisesta.

Verkkopalveluun ei saa lähettää rasistisia, toisen henkilön kunniaa loukkaavia tai muutoin sisällöltään lainvastaisia viestejä. Verkkopalvelua ei saa kuormittaa lähettämällä roskapostia, ketjukirjeitä ja sähköpostimassalähetyksiä (spamming) tms. eikä käyttäjä saa antaa harhaanjohtavaa tietoa henkilöllisyydestään ja sähköpostiosoitteestaan. Käyttäjän lähettämä materiaali ei saa sisältää viruksia tms. ohjelmistoja, jotka estävät tai vaikeuttavat verkkopalvelun käyttöä.


Henkilötietojen käsittely

Padelisti.fi -verkkopalvelun ylläpitämisessä noudatetaan henkilötietolakia ja palvelun rekisteriselostetta. Sähköpostiosoitetta tai muita yhteystietoja kysytään, mikäli kysymyksiin tai palautteeseen halutaan vastausta. Verkkopalvelun kehittämistä varten sen käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja, kuten käyttäjän IP-osoite, verkkosivuilla käynnin kellonaika, sivut, joilla on vierailtu ja selaintyyppi, jota on käytetty.

Tekijänoikeudet

Padelisti.fi -verkkopalvelun omistusoikeus samoin kuin verkkopalveluun liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Verkkotue:lle. Verkkopalveluun sovelletaan tekijänoikeuslakia ja muita tekijänoikeutta koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Verkkotuki vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Verkkotuki ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.


Kuvaoikeudet

Sivuilla olevien valokuvien käyttöoikeudet ovat Verkkotuella:lla.


Tietoturva

Verkkotuki edellyttää padelisti.fi -verkkopalvelun käyttäjien olevan käyttöä aloittaessaan tietoisia siitä, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät koskaan ole täysin tietoturvallisia. Käyttäessään padelisti.fi -verkkopalvelua, käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan ylläpitämisestä.


Henkilötietojen käyttö

Verkkotuki käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriseloste


Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä kävijäseurantaan ja muita tekniikoita tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.


Palvelun käytettävyys

Verkkotuki pyrkii pitämään verkkopalvelunsa käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Verkkotuki ei kuitenkaan vastaa mahdollisista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, teknisistä vioista tai huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä. Verkkotuki ei ole vastuussa, mikäli verkkopalveluun sisältyvä tai sen kautta löytyvä muu tieto muuttuu tai katoaa.


Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.


3. Tekniset tiedot

Sivustoa suunniteltaessa on pyritty ottamaan huomioon yhteensopivuus eri käyttöjärjestelmien ja selainten kanssa. Sivusto toimii useimmilla uudehkoilla selainohjelmistoilla, sekä mobiililaitteilla että eri tietokoneilla ja tableteilla.

Eri tiedostot pyritään jakamaan mahdollisimman yleisissä muodoissa. Dokumenttien eri ominaisuuksista johtuen kaikkia tiedostoja ei kuitenkaan saa auki ilman erillistä ohjelmaa.
Useista tietokoneista nämä ohjelmat jo löytyvät, mutta jos et saa auki tietyn tyyppisiä tiedostoja löydät alla linkin ilmaiseen katseluohjelmaan. Muista että pelkkä ohjelman lataaminen omalle koneelle ei riitä, ohjelma pitää myös asentaa.

PDF-tiedostot -> Adobe Reader
Word, Excel, Powerpoint -> LibreOffice4. Lisätiedot
Lisätietoja verkkopalvelusta saat osoitteesta info@padelisti.fi osoitteesta

Suomen Verkkotuki Oy:n verkkopalvelun käyttöehdot 23.02.2021